Academic Ranking of World Universities-European Standard ARES-2016

 aze.jpg

Azerbaijan

          ares


1 Baku State University Bakı Dövlət Universiteti BBB+
2 Azerbaijan State Economic University BBB+
3 Qafqaz University BBB
4 Khazar University ( Xəzər Universitəsi) BBB
5 Azerbaijan Medical University ( Azərbaycan Tibb Universiteti) BBB
6 Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch ( MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı) BB+
7 Odlar Yurdu University ( Odlar Yurdu Universiteti) BB+
8 Nakhchivan State University ( Naxçıvan Dövlət Universiteti) BB+
9 Azerbaijan University of Architecture and Construction ( Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) BB+
10 Azerbaijan Technical University ( Azərbaycan Texniki Universiteti) BB
11 Azerbaijan Technical University ( Azərbaycan Texniki Universiteti) BB
12 Western University BB
13 Nakhchivan Teachers Institute ( Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu) B+
14 Azerbaijan State Oil Academy ( Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) B+
15 Azerbaijan University of Languages B+
16 Baku Slavic University ( Bakı Slavyan Universiteti) B
17 Azerbaijan State Pedagogical University ( Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) B
18 Azerbaijan University ( Azərbaycan Universiteti) B
19 Lankaran State University CCC+
20 Azerbaijan Academy of Public Administration CCC+
21 Baku Eurasia University ( Baki Avrasiya Universiteti) CCC
22 Baku Business University CCC
23 Azerbaijan State University of Culture & Art ( Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) CC+
24 National Aviation Academy CC+
25 Azerbaijan State Conservatory ( Azərbaycan Milli Konservatoriyası) CC+
26 Baku Academy of Music ( Musigi Academiyasi) CC
27 Azerbaijan Cooperative University ( Azərbaycan Kooperasiya Universiteti) CC
28 Sumqayit State University (Sumgait State University) ( Sumqayıt Dövlət Universiteti) C+
29 Ganja State University ( Gəncə Dövlət Universiteti) C+
30 Azerbaijan Technological University ( Azərbaycan Texnologiya Universiteti) C
31 Nakhchivan University ( Naxçıvan Unversiteti) C